IDPA CZ CUP – Hungarian National Championship 2022Lynx Shooting Club
open
Match starts: July 01, 2022 @ 9:00 AM · Match ends: July 03, 2022 @ 5:00 PM

Location:
BTK Shooting Arena
Fót, Pest 2151

REGISTRATION FOR MASTER CLASS SHOOTERS:
Between April 11, 2022 (8:00 PM) and April 17, 2022 (10:00 AM). We provide two squads for them on Sunday.

REGISTRATION OPEN TO ALL SHOOTERS
From 1 April 2022 (20:00) to 30 April (11:00), registration will be open from the NV class to the DM class.

The participation fee is HUF 27.000,- (75 Euro) which must be paid to the following account by May 5, 2022:

If you pay with HUF:
Antali Barnabás
IBAN: HU98 10403136 86766768 77881007
SWIFT/BIC: OKHB HUHB

If you pay with Euro:
Antali Barnabás
IBAN: HU06 10403136 86766768 77881014
SWIFT/BIC: OKHB HUHB
If the address required for the transfer, enter:
Hungary, 2440 Százhalombatta, Páva u. 12.

When making a transfer, please enter your IDPA membership number in the notification box.

The entrance fee includes:
– CZ welcome pack
– One-time hot meal
– Competition memory patch
– Raffle
– Mineral water

June 15, 2022 class change is NOT allowed. Until June 15, 2022, each shooter will be able to make division, class and category changes independently via the personal link provided during registration for the competition.

• You must have a valid IDPA membership to enter the match.
• Shooters must have a valid classification. Lack of a valid classification will result in disqualification from the final rating.

Friday
Pre Match starts at 11:00 (STAFF)

Saturday
Arrival of competitors: 7:30
First shot: 9:00
End of the competition: 17:00
Meals: 17:00

Sunday
Arrival of competitors 7:30
First shot: 9:00
End of the competition: 17:00
Meals: 17:00
Award ceremony, raffle: 18:00

Awards:

According to current IDPA rules.

Divisions:
1-3 place medal, plaque (for a minimum of 5 starters)
Medal from 4th place

Best Hungarian competitor (National Champion): plaque

Category:
Medal
Rated categories: Junior, Senior, Distinquised Senior, Most accurate shooter

Photos and videos of the competition will be taken. I get a registration to take a picture (photo or video) and / or sound recording of me. I understand that I agree that my consent cannot be revoked due to its possible disclosure and internet technology, the restriction will only be binding on the right holder for the period after I have made my disclaimer.

REGISZTRÁCIÓ A MESTER MINŐSÍTÉSŰ LÖVŐKNEK:
2022. április 11. (20.00) és 2022. április 17. (10.00) között. Vasárnapra két squadot biztosítunk nekik.

MINDEN LÖVŐ SZÁMÁRA NYITOTT REGISZTRÁCIÓ
2022. április 1. (20.00) és április 30. (11.00) között regisztráció nyitva lesz az NV osztálytól a DM osztályig.

A részvételi díj 27.000,- Ft, amelyet 2022. május 5-ig kell befizetni a következő számlára:

Antali Barnabás
K&H 10403136 86766768 77881007

Átutalásnál a közlemény rovatba kérjük beírni az IDPA tagsági számát.

A belépődíj tartalmazza:
– CZ üdvözlő csomag
– Egyszeri meleg étkezés
– Verseny emlék felvarró
– Tombola
– Ásványvíz

2022. június 15. utáni osztályváltás NEM megengedett. 2022. június 15-ig minden lövő önállóan hajthatja végre a divízió-, osztály- és kategóriamódosításokat a versenyre való regisztráció során kapott személyes linken keresztül.

• A versenyen történő részvételhez érvényes IDPA tagsággal kell rendelkezni.
• A lövészeknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük. Az érvényes minősítés hiánya a végső értékelésből való kizárást vonja maga után.

Péntek
Pre Match kezdés 11:00 (STAFF)

Szombat
Versenyzők érkezése 7:30
Első lövés 9:00
Verseny vége: 17:00
Étkezés: 17:00

Vasárnap
Versenyzők érkezése 7:30
Első lövés 9:00
Verseny vége: 17:00
Étkezés: 17:00
Díjkiosztó,tombola: 18:00

Díjazás:

Az aktuális IDPA szabályok szerint.

Divíziók:
1-3 helyezés érem, plakett (minimum 5 induló esetén)
Érem a 4. helyről

Legjobb magyar versenyző (Országos Bajnok): plakett

Kategória:
Érem
Értékelt kategóriák: Junior, Senior, Distinquised Senior, Legpontosabb lövő

A versenyről fényképek és videó felvételek készülnek. A regisztrációval hozzájárulok ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön. Elfogadom, hogy a hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat.

Sponsors