1. A regisztrációval és a fizetéssel elfogadja, hogy a következő „Személyes adatok”:
- vezetéknév, keresztnév
- e-mail cím - születési dátum
- fénykép és videó az eseményről
- telefonszám
önként adja át a szervezőnek: Hiúz Lövész és Szabadidősport Egyesület

2. Adatait az Adminisztrátorok az engedély megadásától számított 5 évig megőrzik (az engedély időpontja az eseményre való regisztráció időpontja).
- személyes adatait meg kell őrizni a rendezvény adminisztrátorai által történő regisztrációhoz, rögzítéshez és odaítéléshez.
- személyes adatait meg kell őrizni az adminisztrátorok marketing tevékenysége, a közösségi média, a weboldalak, a kimenő tevékenységekre vonatkozó információk tekintetében.

3. Ön kijelenti, hogy a megadott személyes adatai igazak. Ön dönthet úgy, hogy visszavonja a jóváhagyást az e-mail címre küldött e-maillel: info@idpahungary.hu

4. A rendszergazda automatikusan és manuálisan használja az Ön személyes adatait az Adminisztrátorok és a Szervező Csapata által. A személyes adatok kezelése manuálisan történik a statisztikai rendszer és a statisztikai és marketingcsapat feldolgozásával és feldolgozással szoftverrel és statisztikai szolgáltatással.

5. Mindig:
- visszavonja engedélyét
- tájékozódjon személyes adatairól
- törli a személyes adatait
- frissítse személyes adatait e-mail címre írva: info@idpahungary.hu

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data“ :
- name and surname
- email address - birth date
- photo and video of the event
- telephone number
willingly give to the organizer: Hiúz Lövész és Szabadidősport Egyesület

2. Your data will be preserved by the Administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for event).
- your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
- your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, informations about outgoing activities.

3. You declare, that all your Personal Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email adress: info@idpahungary.hu

4. Administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing statistic system and Statistic and Marketing Team and processing by software and statistic service.

5. You can always:
- withdraw your permit
- be informed about your Personal Data
- erase your Personal informations
- update your Personal Data by writing an email to email address: info@idpahungary.hu