A regisztráció a Practiscore rendszerben történik.
Registration is available in Practiscore system.

Regisztráció kezdete: 2020. április 1. 20:00
Start of registration: 1 April 2020 8 p.m.

Regisztráció vége: 2020. május 10. 23:30
End of registration: 10 May 2020 11:30 p.m.

Végső befizetési határidő: 2020. május 10.
Final payment deadline: 10 May 2020

Regisztráció magyar versenyzők részére szombat (squad 1-6) és vasárnap (squad 13-18).
Regisztráció nemzetközi versenyzők részére szombat (squad 7-12) és vasárnap (squad 19-24).
Április 20. után a magyar és a nemzetközi szekció megszűnik, innentől szabad squadválasztás van.
A szombati versenynapra (SSP Main Match), amennyiben a jelentkezések száma indokolja, a squadokat bővíteni fogjuk.

Registration for Hungarian competitors is Saturday (squad 1-6) and Sunday (squad 13-18).
Registration for international competitors is Saturday (squad 7-12) and Sunday (squad 19-24).

After 20th April Hungarian and International squad division ends, from this point squad selection is free.
For Saturday (day of the SSP Main Match) number of competitors in squads will be expanded if necessary.


Nevezési feltételek/Entry conditions


IDPA versenyengedély és érvényes nemzetközi minősítés megléte kötelező.
IDPA competition permit and valid international classification are needed.

Az IDPA Országos Bajnokságon indulók részére 2020. évi MDLSZ versenyengedély és érvényes sportorvosi megléte kötelező.
Competitiors at the IDPA National Championships need a 2020 MDLSZ competition license and a valid sport pyhsical exam.

Betöltött 18. életév.
Must be over 18.

Nevezési díj / Entry fee


A verseny nevezési díja 27.000,- Ft
Entry fee 27.000,- HUF
MDLSZ versenyengedéllyel: 20.000,- Ft
With MDLSZ competition licence: 20.000,- HUF

A nevezési díjat a regisztráció után banki átutalással kell rendezni. A nevezési határidő lezárása után töröljük azon versenyzők regisztrációját, akik a nevezési díjat nem utalták át. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség!
The entry fee has to be paid after registration with bank transfer. After the application deadline, we will cancel the registration of those competitiors who did not pay the entry fee. There will be no on-the-spot payment available.

FIGYELEM! A regisztráció után a részvételi díjat 15 napon belül be kell fizetni, különben a regisztráció törlésre kerül!
ATTENTION! The entry fee must be paid within 15 days after the registration. Otherwise registration Will be cancelled!

Számlatulajdonos (Account holder):
SWIF/BIC:
IBAN:
Számlaszám (Account number):

A közlemény rovatba kérjük beírni az IDPA versenyengedély számát. Csoportos utalás esetén az összes érintett versenyző IPDA versenyengedély számát fel kell tüntetni.
In the message field please enter your IDPA member number. In case of group payment enter the IDPA member number of all participants.

Squad választásra csak a nevezési díj befizetése után van lehetőség.
Squad selection is only possible after payment of the entry fee.

Regisztráció / Registration: